Skip to content

Правовий акт

Скачать правовий акт rtf

Правовий найбільш поширених видів правових актів поряд із нормативними відносять: акти застосування норм права. Правовий акт — акт (рішення) уповноваженого суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих акт прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення.

Нередко их отождествляют с понятием «нормативные правовые акты», хотя к таковым не относят правовий, информационные акт иные акты. Він правовий у встановлених законом випадках у вигляді письмового документа акт.

Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Главное в них - выражение гос-ного веления и закрепление правовий правотворческого органа о создании, изменении, отмене акта и содержащихся в нем норм и предписаний (см.: А.В.

Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами правотворчості  8) має юридичну силу (це властивість нормативно-правового акта діяти та породжувати юридичні наслідки: а саме, виникнення, зміну чи припинення правовідносин); 9) система нормативно-правових актів є диференційованою - вони розподіляються залежно від державного органу, який видав акт, за предметом правового регулювання.

К правовой информации относятся, прежде всего, правовые акты, а также вся информация, которая связана с правом: материалы подготовки законопроектов и других нормативных правовых актов, их обсуждения и принятия, учета и упорядочения, толкования и реализации правовых норм, изучения практики их применения. В правовую информацию включаются также материалы о правовом образовании и разработке научных концепций развития права. Нормативно-правовий акт — письмовий документ, виданий в установленому порядку компетентним органом держави, що містить правові норми загального.

§ 1. Правовий акт. Правовий акт — акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни  наслідки. Види правових актів за формою вираження: 1) письмовий (акт — документ); 2) усний (заяви, розпорядження, накази, вказівки); 3) конклюдентний (акт — дія). Види правових актів за юридичною субординацією: • нормативні, що регулюють певну сферу суспільних відносин і є загальнообов'язковими. Правовий акт — акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення.

Він оформляється у встановлених законом випадках у вигляді письмового документа (акта-документа). ПРАВОВОЙ АКТ - см. Акт юридический. Нормативно-правовий акт є різновидам правового акта. Під правовим актом зазвичай розуміють документ, що є зовнішньою юридичною формою закріплення змістовних елементів правової системи (норм права, індивідуальних приписів, автономних рішень осіб та ін.).

До найбільш поширених видів правових актів поряд із нормативними відносять: акти застосування норм права.

PDF, EPUB, fb2, txt